Projekt Våde Enge

   

Projektet strækker sig over 3-6 år fra forundersøgelser til endelig etablering.

Der er to områder i spil i Gudum: Modstrøms vest for mølledammen ved Klostermølle og ved Fald Å.
Kun et af disse etableres, da man jo ikke renser det samme vand flere gange. Dermed er Fald Å ved Remmerstrand mest sandsynlig da det ligger sidst på strækningen inden udløbet. Dog er der her noget omkring gydepladser, der skal tages i betragtning.

Lemvig Kommune har ansøgt om penge til forundersøgelser. Pengene bliver formentlig bevilget i december 2017.
Dermed kan forundersøgelserne starte i første halvår 2018. Disse er både tekniske og ejendomsmæssige.

Når forundersøgelserne er tilendebragt besluttes hvilket af de to områder der skal realiseres.

Dette sker ved at stoppe dræn og/eller at hæve bundkoten, så der sker oversvømmelse. Lemvig Kommune skal søge penge til et realiseringsprojekt, så lodsejerne har ingen udgifter hermed.

Der er tre mulige former for kompensation:

  1. Jorden kan sælges til projektet
  2. Jorden kan byttes via jordfordeling (langsommelig proces)
  3. Der ydes et 20-årigt tilskud på 3.500 kr. / ha. / år, som skal søges hvert år (som Enkeltbetaling)

Der kan komme omkostninger hvis Landboforeningen skal hjælpe med at besøge lodsejere eller hvis der skal en advokat indover pga. pant i jorden.

P.t. kan vi kun afvente om Lemvig Kommune for bevilget penge, så forundersøgelserne kan starte i 2018.

Der er mere læsestof om projektet her:

Vådområder har en god og sikker effekt på miljø og natur

Vådområdeprojekter og incitament for lodsejere

Økonomi i at lægge jord til et vådområde

Jordfordeling i vådområdeprojekter - fordele, ulemper og muligheder