Studiekreds Gudum Sognearkiv

Start :

-

Slut :

Telefon : 04529413644
Adresse : Toftevej19, 7620 Gudum Lemvig
Studiekreds Gudum Sognearkiv

Til at holde studiekreds, især om GUDUM


Mandagene 14. jan; 18. febr.; 11. marts og


1. april, alle dagene kl. 19.30 – 21.30


I Sognearkivets lokaler i Gudum Sognehus.

Del dette event