Gudum Folkedansere

  

 

Gudum Folkedansere hører under Gudum Gymnastikforening. I 1965 blev takten slået an til folkedansen i Gudum, hvor der siden er blevet danset hver vinter fra oktober til april. Her bliver der danset både gamle og nye danse til toner fra harmonikamusik.
Der danses hver tirsdag aften i Sognehuset fra kl. 19.30 - 22.00 - afbrudt af en ½ times pause, hvor der nydes medbragt kaffe efterfulgt af et par sange. Sidst i marts afholdes opvisning sammen med de øvrige folkedanserhold i Lemvig Kommune.

 

 

 

 

Formand:
Betty Nørby
Tlf. 97 89 13 17


Næstformand:
Else Nielsen
Tlf. 86 88 04 04


Kasserer:
Sonja Jakobsen
Tlf. 97 86 30 73


Sekretær:
Kirsten Christensen
Tlf. 97 86 30 46


Indkøbschef:
Henning Røn
Tlf. 97 83 62 87