Bredbåndsprojektet i Gudum

 

   

På denne side kan du læse om baggrunden for Bredbåndsprojektet, samt igangværende tiltag.

 

Baggrund

Regeringen - og dermed Lemvig Kommune - har en målsætning om, at 98% af adresserne skal kunne tilbydes mindst 30/10 Mbit i 2020.

Så målet er kendt, men midlerne til at nå det er mange. Der findes flere forskellige teknologier indenfor kategorien Bredbånd - her er et par eksempler:

  • Fibernet: Langt det hurtigste med op til 1000Gbit i både up/download, men så sandelig også den dyreste at realisere pga. gravearbejde
  • Fast trådløst: Der sættes master op i lokalområdet og hver husstand får så en antenne på taget
  • 4G (Mobilt bredbånd): Som man kender det via f.eks. mobiltelefonen.

 

Specielt østområdet i Lemvig Kommune, altså Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum, er hårdt ramt at manglende bredbåndsforbindelse. På disse kortudsnit er en gul prik = max. 10/2 Mbit og en rød er max. 5/1 Mbit. Er prikken hvid har husstanden pt. mulighed for mere end 10/2Mbit.

   

 Tæller man efter, er der 537 adresser i Østområdet med enten en rød eller en gul prik på kortet.

 

For at opnå støtte fra Bredbåndspuljen er der mange forudsætninger, nogle af disse er:

  1. Et projekt skal være et naturligt afgrænset og sammenhængende område på ca. 50 adresser
  2. Der skal være en meget høj tilslutningsgrad på hver vej, der indgår i projektet (læs: 100% tilslutning på hver vej).
  3. Der skal være en egenbetaling på minimum kr. 4.000 pr. adresse i gennemsnit.
  4. Kun tilskudsbererettigede adresser (røde og gule prikker) kan søge tilskud i et projekt.

Igangværende tiltag

I Gudum søgte vi Bredbåndspuljen i 2016, men fik afslag, da projektet ikke var sammenhængende nok - altså for stort et område med for få tilslutninger pr. deltagende vej.

I 2018 forsøger vi igen, denne gang i samarbejde med Fabjerg og Nr. Nissum, så hele Østområdet tilgodeses.

Bredbåndspuljen 2018 åbner snart og i år er der 100 mio. kr. i puljen.
 
Jeg påtænker at oprette 4-5 projekter i Gudum og omegn, hver á ca. 50 adresser, da det er den optimale projektstørrelse i år.
Der er nu fundet flere tovholdere, et til hvert af projekterne, som vil ansøge og indsamle de nødvendige 50 fuldmager på de ca. 50 adresser for et projekt.
 
Jeg er ikke selv støtteberettiget på min adresse, men hjælper gerne de 4-5 projektledere i gang og i mål omkring ansøgning mm. Jeg er helt inde i reglerne og pointgivningen til at kunne klæde jer på til at få et godt projekt :)
 
Om I er støtteberettiget kan afgøres her - der skal være enten en gul eller en rød prik på jeres adresse: https://bredbaandspulje.ens.dk/
 
Et oplagt projekt kunne være Remmerstrand - dette er blot et eksempel og projektet kan sagtens ende anderledes ud end det, der er vist på billedet med 52 adresser.
 
Nogle tidsfrister:
- projektet skal annonceres senest d. 4/10 (herefter bydes der på projektet af f.eks. Jysk Energi).
- der skal så vælges et tilbud og laves en kontrakt
- projektet skal ansøges senest d. 31/10.
 
Det kan lyde som om der er god tid, men lad os nu have travlt i starten og komme igang med at indhente fuldmagter fra projektets adresser - det tager lang tid, tro mig.
 
Mvh. Claus Buelund
Gudum Sogneforening
claus_buelund@hotmail.com