Bredbåndsprojektet i Gudum

 

   

På denne side kan du læse om baggrunden for Bredbåndsprojektet, samt igangværende tiltag.

 

Baggrund

Regeringen - og dermed Lemvig Kommune - har en målsætning om, at 98% af adresserne skal kunne tilbydes mindst 30/10 Mbit i 2020.

Så målet er kendt, men midlerne til at nå det er mange. Der findes flere forskellige teknologier indenfor kategorien Bredbånd - her er et par eksempler:

  • Fibernet: Langt det hurtigste med op til 1000Gbit i både up/download, men så sandelig også den dyreste at realisere pga. gravearbejde
  • Fast trådløst: Der sættes master op i lokalområdet og hver husstand får så en antenne på taget
  • 4G (Mobilt bredbånd): Som man kender det via f.eks. mobiltelefonen.

 

Specielt østområdet i Lemvig Kommune, altså Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum, er hårdt ramt at manglende bredbåndsforbindelse. På disse kortudsnit er en gul prik = max. 10/2 Mbit og en rød er max. 5/1 Mbit. Er prikken hvid har husstanden pt. mulighed for mere end 10/2Mbit.

   

 Tæller man efter, er der 537 adresser i Østområdet med enten en rød eller en gul prik på kortet.

 

For at opnå støtte fra Bredbåndspuljen er der mange forudsætninger, nogle af disse er:

  1. Et projekt skal være et naturligt afgrænset og sammenhængende område på ca. 50 adresser
  2. Der skal være en meget høj tilslutningsgrad på hver vej, der indgår i projektet (læs: 100% tilslutning på hver vej).
  3. Der skal være en egenbetaling på minimum kr. 4.000 pr. adresse i gennemsnit.
  4. Kun tilskudsbererettigede adresser (røde og gule prikker) kan søge tilskud i et projekt.

Igangværende tiltag

Vores 4 prjekter i Nissum og Gudum har netop modtaget tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljen 2018. Alle 4 projekter vil blive gennemført med Jysk Energi som bredbåndsudbyder, og der bil blive etableret fibernet til samtlige 205 adresser, der indgår i de 4 projekter, i løbet af 2019.

De 4 projekter kan ses her.

- En gul / gul prik med en sort klat i deltager i projektet.

 - En gul / gul prik med et sort kryds i deltager IKKE i projektet.

 Gudum Bredbånd-Vest: 48 adresser i den vestlige del af Gudum omkring Tangvej:

 

Gudum bredbånd syd: 48 adresser i den sydlige del af Gudum omkring Gudumlundvej:

 

Nr. Nissum NØ + Gudum NV Bredbånd: 62 adresser i den nordlige del af Gudum og østlige del af Nissum:

 

Bredbånd Nr.Nissum - Nordvest: 47 adresser i den nordvestlige del af Nissum: